Over de Mandala

De Mandala staat voor ontmoeting met leeftijdsgenoten,
maar ook voor ontmoeting met mensen in nood.
De Mandala staat voor vriendschap onder elkaar
en ook  voor een vriendelijke manier van omgaan met de woonomgeving.
De Mandala staat vóóral voor gezelligheid en ontspanning.
Door middel van de activiteiten hopen wij er aan mee te werken
om de jongeren een zelfstandige plek in de samenleving te laten verwerven.

Stichting De Mandala heeft als doelstelling om jou, als jongeren, een open, veilige en uitdagende plek te bieden waar je je thuis kunt voelen en kracht kunt opdoen aan elkaar en aan ons als begeleiders. Daarvoor komen we regelmatig op een ontspannende manier bij elkaar. We dragen er zorg voor dat jij welkom bent zoals je bent, met heel je hebben en houden, met jouw ontwikkeling en visies, en dat je positief onder de aandacht wordt gebracht bij iedereen waarmee je verbonden raakt. Uitgangspunt is dat jij iets eigens en extra’s hebt te bieden aan andere mensen en de maatschappij, vooral in jouw eigen omgeving. Kleinschaligheid en laagdrempeligheid en ‘dicht bij jouw thuissfeer staan’ vinden wij heel belangrijk; dit krijgt onder andere gestalte door de locaties ‘een huiskamersfeer’ te laten uitstralen. We willen je graag de gelegenheid geven jezelf verder te leren kennen en de mogelijkheid bieden voor allerlei ontmoetingen. We geven jou de mogelijkheid om op een veilige en fijne manier je pubertijd te beleven in jouw zoektocht naar een volwassen en evenwichtig bestaan. Iedereen uit de wijken van Tilburg Oud-Noord is – zonder uitzondering- welkom! Mail ons gerust als je meer wilt weten.
 De activiteiten vinden plaats onder de begeleiding van een aantal enthousiaste jonge mensen:
Layla Schollen, José de Bont-de Krom, Loïs Ruzius, Kaylee Hersmus en Ton de Krom.
De eindverantwoordelijkheid van De Mandala berust bij de ‘Stichting voor Levensvormend Jeugd en Jongerenwerk Tilburg Noord-Oost’.
Ons bankrekeningnummer luidt :
 
IBAN :    NL82 INGB 0004 2548 07
BIC :       INGBNL2A
Ten name van : Levensvormend Jongerenwerk N-O Tilburg
Contactpersoon voor deze stichting is Loïs Ruzius
Voor meer informatie: mandalatilburg@gmail.com
Klik hier voor meer bestuursinformatie (ANBI) over stichting De Mandala. (pdf-bestand)